Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp

Tin thị trường, Tin tức
239 lượt xem

Sau hơn 08 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý
đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ,
chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và có
hiệu quả, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt
là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị;
tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tạo ra những
động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách,
đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của
đất nước.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng sau hơn 08 năm thi
hành, do các mối quan hệ kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi, bên cạnh đó nhà
nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất
đai nên Luật Đất đai đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Luật đất đai sửa đổi sẽ khắc phục những tồn tại và hạn chế này, chi tiết văn bản dự thảo xem tại file đính kèm
File-du-thao-to-trinh-luat-dat-dai-sua-doi-moi-nhat

Tham khảo thêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
NQ18-HNTW5

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed