Tin tức cập nhật

Thông tin về khu đô thị Z131 – Phổ Yên

Khu đô thị Z131 ở phường Đồng Tiến – thành phố Phổ Yên có quy mô 16,5 ha, tổng mức hơn 296 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức – CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng…